Uzyskanie pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę etapu 1.

W II Q 2022 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę etapu 1 inwestycji Osiedle Skowronkowa.

Etap ten obejmuję budowę pierwszych 8 lokali mieszkalnych od strony lasu Dębówka. Pozostałe 2 etapy rozpoczną się w trakcie trwania inwestycji.